Zending

Allereerst willen wij iedereen heel hartelijk danken voor uw bijdragen in het afgelopen jaar. Dankzij uw geldelijke steun is het mogelijk om verschillende projecten te steunen, om de helpende hand te bieden aan onze naaste. In de komende gemeentebrief kunt u lezen welke projecten in 2021 door onze gemeente zijn gesteund.
*Voor de zendingsbusjes van de kinderen is een nieuw doel gekozen. De kinderen hebben zelf uit 2 doelen gekozen. Het doel voor 2022 is “Opvang voor straatkinderen van Java”. Mocht er niemand bij u langskomen met het zendingsbusje dan kunt u in de houten busjes bij de deuren van de kerk uw bijdragen geven.


Zoekt u een prettig leesbaar, opbouwend tijdschrift?
Het tijdschrift Elisabeth gaat in op actuele geloofs-, levens- en zingevingsvragen van mensen van vandaag. Het biedt op een persoonlijke manier bemoediging en steun vanuit het christelijk geloof. Het is een pastoraal blad (verschijnt 23 x per jaar) waarin ook ruimte is voor ontspanning, humor en tips over boeken. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jan Boels (Boslaan 72) tel. 332620.
Informatie.
terug

Kerkdienst 30Juni


Dagelijkse tekst

 


Bezoek ons via: