Welstad

Herhaalde oproep: energiekosten


De diaconie heeft de laatste jaren in samenwerking met Welstad een paar acties in gang gezet om de minder draagkrachtige inwoners van ons dorp te ondersteunen. Uit het overleg dat we frequent met Welstad hebben is er in november jl. voor gekozen om ons te richten op mogelijke, toekomstige problemen in de betaling van de energiekosten. Op ons initiatief onlangs een overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Stadskanaal, woningstichting Lefier, Welstad en het Regionaal Woon- en Leefbaarheids Plan Oost-Groningen. Diverse situaties en mogelijkheden besproken en er is binnen al deze instanties aandacht voor het probleem!
Het RWLP heeft honderden, gratis tasjes met energiebesparende middelen ongebruikt ‘op de plank’ liggen. Geen capaciteit om deze te bezorgen terwijl het zo nuttig is. Het kan velen helpen in het reduceren van de energiekosten en daarbij een neveneffect op het milieu. Daarom het plan opgevat om als kerken van Onstwedde/Alteveer te helpen met het bezorgen van deze tasjes.
De eerste keer willen we dit doen op donderdagmiddag 7 april van 13.00 – 16.30 uur.
Heeft u / heb jij tijd en zin om mee te helpen met het bezorgen van deze tasjes dan kunt u / jij je aanmelden bij Peter de Jong of Fré Haan.
Op dinsdagmorgen 5 april komen we met alle bovengenoemde instanties in de Brinkhof weer bij elkaar om te zien wat de vervolgstappen kunnen zijn. Samen aan de slag en omzien naar elkaar!
terug

Kerkdienst 14 April


Dagelijkse tekst

 


Bezoek ons via: