Profielschets van de predikant


Profielschets van de predikant v1.2

Algemeen:
Werkpercentage 70%
Modaliteit /achtergrond
 
Gereformeerde achtergrond die gerekend kan worden tot het midden van de kerk.
Predikant in een gemeente met een pluriform karakter.
Vaardigheden
.
 • Motivator, enthousiasmeren
 • Digitaal vaardig.
 • Goede luisteraar
 • Empathisch vermogen
 • Samenwerking (jongeren, middengroep, ouderen, andere kerken, scholen, maatschappelijke organisatie)
Type predikant
 • Toegankelijk => makkelijk benaderbaar, openstaan voor gesprek, makkelijk contacten leggen.
 • Initiatief nemer (actie / ondernemend / kar-trekker)
 • Verbinder (mensen bij de kerk “houden” en betrekken, bruggenbouwer ….)
 • creatief (durf en lef om vernieuwend te zijn maar ook het oude vertrouwde niet over boord gooit)
 • Teamspeler (kerkenraad/jeugdwerk (club , catechese, kindernevendienst)
Voorkeur geslacht/leeftijd
 
Leeftijdsvoorkeur (30-50) aansprekend voor middengroep van de gemeente
Woonlocatie
 
Binnen eigen gemeente (royale pastorie beschikbaar)

Specifiek, kerntaken:
 
Eredienst
.
 
 • In de basis Bijbel in gewone taal / NBV (lezen / uitleg) passend in de actualiteit en voor de komende week

 
 
 • Gebruik maken van verschillende liedbundels (Liedboek, opwekking JdH, Sela etc). Liederen van opwekking, Sela etc worden via beamer vertoond.

 
 
 • Meedenken in nieuwe vormen van dienst

 
 
 • Tegemoet komen aan de veelkleurigheid van de gemeente (aandacht voor de diversiteit van de gemeenteopbouw)

 
 
 • Ruimte voor en samenwerking met kindernevendienst

 

 
 • Gebruik makend van de digitale hulpmiddelen in de kerk
Pastoraat
.
 
 • Samenwerking (jongeren, middengroep, ouderen, andere kerken, scholen, maatschappelijke organisaties)

 
 
 • Aandacht voor de brede middengroep in de gemeente

 
 
 • Aandacht voor zorginstellingen

 

 
 • Benaderen van (jongere) doelgroepen; persoonlijk en via social media
Vorming en Toerusting / Geloofsgroei en geloofsopvoeding  
 • Pro- en Interactief => (halen en brengen in contact met de diverse groepen)
   
 • Club, Catechese, Gespreksgroepen, kindernevendienst

 
 
 • Belijdenis, doop, Heilig avondmaal, rouw en trouwdiensten
Organisatie en beleid
.
 
 • Teamspeler (kerkenraad/jeugdwerk (club, catechese, kindernevendienst)

 
 
 • Interactief (halen en brengen pro-actief)
 
Diaconaat  
 • maatschappelijk betrokken in het dorp
   
 • samenwerken met burgerlijke organisaties

 
 
 • samenwerken met overige kerken in het dorp
Overige zaken die van belang zijn
 
 • Coaching / begeleiding ambtsdragers in pastoraat

 
 
 • Intermediair tussen landelijke kerk en plaatselijke gemeente

 


 
 • In het bezit van rijbewijs en auto (buitengebied)Profielschets van de gemeente v1.2
 
Naam gemeente: Gereformeerde kerk Onstwedde
Vestigingsplaats: Onstwedde

Kerkelijke gemeente
 
Kenmerken van de gemeente
 
Plattelands-, dorpsgemeente
(brede regionale verspreiding in omliggende dorpen).
Gereformeerde kerk die gerekend kan worden tot het midden
Gemeenteleden/ -opbouw: Ongeveer 250 eenheden / 500 leden verdeeld over 6 wijken

Grote groep vrijwilligers in alle geledingen oa:
Kerkenraad, bezoekmedewerkers, kosters, beamteam, schoonmakers, onderhoudsteam, kindernevendienst, club, kinderoppas.

Bezoek kerkdiensten 100 – 150 fysiek (pre corona)
Gemiddeld 285 digitale bezoekers corona periode
Gemeente samenstelling Gereformeerde Kerk Onstwedde
 
 
Woonruimte Royale pastorie binnen eigen gemeente in dorpskern
Bijbelvertaling In de basis Bijbel in gewone taal (lezen / uitleg) passend in de actualiteit en voor de komende week
Liedbundels
 
Verschillende liedbundels (Liedboek, opwekking JdH, Sela etc). Liederen van opwekking, Sela etc worden via beamer vertoond.
Wijze viering avondmaal
 
Open avondmaal (kinderen en niet gemeenteleden)

Beleidsplan 2021-2026

Inleiding

Wij willen één kerkelijke gemeente zijn waar we het geloof in God, Jezus en de Heilige Geest belijden. Wij willen zijn liefde delen met anderen, verbonden met mensen om ons heen, ver weg en dichtbij.
We mogen tot eer van God samenkomen in erediensten en andere bijeenkomsten om de onderlinge band te versterken en verbonden te zijn met elkaar.


 

Missie

We willen een zichtbare gemeente van Christus zijn in onze omgeving, dus niet alleen binnen onze gemeente, maar ook in het dorp.

Doelstellingen

 1. Inspirerende erediensten

 2. Zichtbaar bezoekwerk / pastoraat

 3. Diaconaal en op het gebied van zending actief zijn

 4. Eigentijds jeugdwerk

 5. Duidelijke communicatie

 6. Gemeenteleden stimuleren in het laten dopen en het doen van belijdenis

 7. Open gemeente zijn

 8. Openstaan voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen

 9. Beheer


 

Beleidsvoornemens

 1. De erediensten zijn Inspirerend voor jong en oud en sluiten aan bij de dagelijkse praktijk en actuele zaken. Diensten worden ondersteund door een mix van liedbundels/muziek gebruik makend van audiovisuele ondersteuning.

Het Heilig Avondmaal wordt 4 x per jaar gevierd en is voor alle leden opengesteld.

 1. Het bezoekwerk wordt door de wijkteams verzorgd in samenspraak met de predikant. Voor oudere gemeenteleden wordt er een of meerdere keren per jaar een activiteit gepland.

Organiseren van wijkavonden door het wijkteam in huiselijke kring of in de Brinkhof.

 1. Actief geld /producten inzamelen om goede doelen ver weg en dichtbij te steunen.

 2. Kindernevendienst, clubs en catechisatie maken gebruik van actuele methodes en hebben een hoge mate van vrijheid in het organiseren van bijeenkomsten/activiteiten. e. Alle erediensten zijn in beeld en geluid te volgen.

Gemeente wordt via diverse nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de actuele zaken Potentiële gemeenteleden ontvangen de Infobrief over het reilen en zeilen van de gemeente.
Na de dienst op biddag wordt er een gemeenteavond georganiseerd.

 1. Jaarlijks actief aanbieden van belijdeniscatechese en bij geboorte doop bespreken.

 2. Erediensten en activiteiten zijn voor een ieder toegankelijk en hebben een uitnodigend karakter

 3. Samenwerking zoeken met instellingen binnen en buiten het dorp

Binnen de gemeente ruimte bieden voor het initiëren van gespreksgroepen, groepsactiviteiten etc. i. Een evenwichtige begroting en effectief en efficiënt beheer van gebouwen en financiële middelen.
De jaarlijkse actie kerkbalans (VVB) is een actie van het CvK tezamen met de wijkteams. Dit is een gerichte actie gekoppeld aan fysiek bezoekwerk om de betrokkenheid te vergroten.Burgerlijke gemeente

Bereikbaarheid/Voorzieningen


Het dorp Onstwedde is een oud esdorp (>1100 jaar oud). Het dorp kenmerkt zich door 2 brinken, een uitgebreid winkelaanbod. Naast de gereformeerde kerk zijn er in het dorp nog de hervormde kerk en de christelijk gereformeerde kerk.
Er is een bibliotheek, kinderopvang en er is zijn diverse mogelijkheden voor sport zoal volleybal, tennis, voetbal. Er is een verwarmd openluchtzwembad en een manage. In een winter met voldoende vorst kan er worden geschaatst op de plaatselijke ijsbaan.
Ieder jaar is er in augustus het Oogstfeest. Op het evenemententerrein van het dorp worden oude ambachten uitgevoerd en zijn er diverse activiteiten voor jong en oud.

In het dorp is een Multi Functionele Accommodatie waarin de Christelijke Basis School “de Rank” het voorgezet onderwijs “Ubbo Emmius” en de sportzaal zijn gehuisvest.

Grotere plaatsen op korte afstand zijn Stadskanaal, Winschoten en Veendam. Met een half uurtje ben je met de auto in Groningen of Assen.


 

De omgeving Onstwedde

Onstwedde is een dorp in het prachtige essenlandschap Westerwolde. Bij het dorp liggen een tweetal relatieve hoogten. Deze heuvels dateren van de op één na laatste ijstijd. De omgeving van Onstwedde en het gebied Westerwolde kenmerkt zich door prachtige natuur waarin het goed wandelen en fietsen is. Een plaats waar je je thuis voelt!


  
terug