Collecterooster

Collecterooster 2023

3-12-2023

Verweg (11)

KIA Kinderen in de knel Oeganda

10-12-2023

Verweg (11)

KIA Kinderen in de knel Myanmar

17-12-2023

Verweg (5)

Binnenlands diaconaat Hulp en perspectief voor mensen zonder

papieren

24-12-2023

Dichtbij (24)

Jeugdwerk GK Onstwedde

25-12-2023

Dichtbij (11)

KIA Kinderkerstproject

26-12-2023

Verweg (19)

Nog niet ingevuld Noodhulp

31-12-2023

Diaconie (1)

+/+ Project (20)

 

 

Collecterooster 2024

1-1-2024

Kerk (22)

Nieuwjaarsdag

2e collecte

onderhoud gebouwen

7-1-2024

Verweg (19)

Collecte Kerk in Actie 2024 - Noodhulp (Griekenland)

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland.

Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

Meer lezen: kerkinactie.nl/griekenland

 

2e collecte

onderhoud gebouwen

14-1-2024

Diaconie (1)

(Avondmaal)

2e collecte

onderhoud gebouwen

21-1-2024

Dichtbij (24)

Collecte Nederlands Bijbelgenootschap

2e collecte onderhoud gebouwen

28-1-2024

Dichtbij (2)

Collecte Oecumene

2e collecte onderhoud gebouwen

 

 

 

 

4-2-2024

Kerk (22)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

11-2-2024

Verweg (3)

Collecte Collecte Kerk in Actie 2024 - Werelddiaconaat (Bangladesh)

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

 

2e collecte onderhoud gebouwen

18-2-2024

Verweg (17)

Collecte Kerk in Actie 2024 - Zending (Indonesië, Veertigdagentijd)

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we op deze zondag, 10 maart, voor dit project in Indonesië met vrouwen in de hoofdrol.

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.

Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Ook licht de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voor over
gezonde voeding.

 

2e collecte onderhoud gebouwen

25-2-2024

Diaconie (1)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

 

 

 

 

3-3-2024

Kerk (22)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

10-3-2024

Verweg (17)

Collecte Kerk in Actie 2024 - Voorjaarszending

In Libanon zijn veel christelijke instellingen met een regionale functie. Near East School of Theology (NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers in actieve dienst.

Het theologisch opleidingsinstituut wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en GZB uitgezonden en werkt er als theologiedocent en studentenpastor. Daarnaast organiseert hij kapelvieringen en retraites voor studenten en staf. 

Meer lezen: kerkinactie.nl/onderwijslibanon

 

2e collecte onderhoud gebouwen

13-3-2024

Dichtbij (21)

Biddag voor gewas en arbeid

Collecte Voedselbank

2e collecte onderhoud gebouwen

17-3-2024

Verweg (3)

Collecte Kerk in Actie 2024 - Werelddiaconaat (Oeganda, Biddag)

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk genoeg voedsel te verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg.

De Anglicaanse Kerk van Oeganda leert hen droogtebestendige zaden gebruiken, milieuvriendelijker stoken, bijenhouden, beter samenwerken, sparen en investeren. Dit steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. 

Lees meer op: kerkinactie.nl/boerinoeganda

 

2e collecte onderhoud gebouwen

24-3-2024

Dichtbij (24)

Collecte jeugdwerk

2e collecte onderhoud gebouwen

29-03-2024

Verweg (3)

Goede vrijdag

Collecte Kerk in Actie 2024 - Werelddiaconaat

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.

Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector.

 

2e collecte onderhoud gebouwen

31-03-2024

Verweg (5)

1e paasdag

2e collecte onderhoud gebouwen

 

 

 

 

1-4-2024

Giftenpot (22)

2e paasdag

 

7-4-2024

Dichtbij (8)

Collecte missionair werk en kerkgroei

2e collecte onderhoud gebouwen

14-4-2024

Diaconie (1)

(Avondmaal)

2e collecte onderhoud gebouwen

21-4-2024

Giftenpot (22)

Happen en trappen

 

28-4-2024

Verweg (5)

Collecte Kerk in Actie 2024 - Binnenlands diaconaat (Nederland, armoede)

Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van  voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

Meer lezen: kerkinactie.nl/samentegenarmoede

2e collecte onderhoud gebouwen

 

 

 

 

5-5-2024

Kerk (22)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

9-5-2024

Verweg (19)

Hemelvaartsdag

Collecte Kerk in Actie 2024 - Noodhulp (Oekraïne)

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.

Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.  

Meer lezen: kerkinactie.nl/oekraine

 

2e collecte onderhoud gebouwen

12-5-2024

Dichtbij (5)

Collecte binnenlands diaconaat / SDOK

2e collecte onderhoud gebouwen

18-5-2024

Verweg (3)

Collecte kerk in actie zending Bangladesh

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw.

Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

2e collecte onderhoud gebouwen

19-5-2023

Dichtbij (6)

1e Pinksterdag Collecte Vredeswerk

2e collecte onderhoud gebouwen

20-5-2024

Dichtbij (16)

2e Pinksterdag Collecte hulp aan gevangenen

2e collecte onderhoud gebouwen

26-5-2024

Diaconie (1)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

 

 

 

 

2-6-2024

Kerk (22)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

9-6-2024

Dichtbij (12)

Collecte ziekenpastoraat UMCG

2e collecte onderhoud gebouwen

16-6-2024

Verweg (3)

Collecte Kerk in Actie 2024 - Werelddiaconaat (Moldavië)

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid.

Met steun van Kerk in Actie biedt organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. 

Meer lezen: kerkinactie.nl/ouderenmoldavie

 

2e collecte onderhoud gebouwen

23-6-2024

Dichtbij (4)

JOP (Jongeren Organisatie Protestantse kerk)

2e collecte onderhoud gebouwen

30-6-2024

Diaconie (1)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

 

 

 

 

7-7-2024

Kerk (22)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

14-7-2024

Diaconie (1)

(Avondmaal)

2e collecte onderhoud gebouwen

21-7-2024

Dichtbij (21)

Collecte binnenlands diaconaat / SDOK

2e collecte onderhoud gebouwen

28-7-2024

Verweg (17)

 

Collecte Kerk in Actie 2024 - Zending (Pakistan)

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt.

Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

 

2e collecte onderhoud gebouwen

 

 

 

 

4-8-2024

Kerk (22)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

11-8-2024

Dichtbij (11)

Collecte kinderen in de knel

2e collecte onderhoud gebouwen

18-8-2024

Verweg (17)

Collecte Kerk in Actie 2024 - Zending (Syrië, Vredeswerkcollecte)

Het voortbestaan van de kerk is van cruciaal belang voor de stabiliteit in Syrië. De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof.

Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst!

Meer lezen: kerkinactie.nl/kerkensyrie

 

2e collecte onderhoud gebouwen

25-8-2024

Diaconie (1))

 

2e collecte onderhoud gebouwen

 

 

 

 

1-9-2024

Kerk (22)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

8-9-2024

Verweg (3)

Collecte Kerk in Actie 2024 - Werelddiaconaat (Colombia)

In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat Colombianen het normaal vinden dat mannen meer macht hebben dan vrouwen. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen extra risico.

Misbruik begint vaak via online contacten of toerisme. Met steun van Kerk in Actie kunnen sociaal werkers kinderen die slachtoffer zijn van (seksueel) geweld, psychische en juridische hulp bieden. Een aantal jongeren zonder onderdak kan terecht in een opvanghuis. Om nieuw misbruik te voorkomen geven medewerkers kinderen en opvoeders voorlichting via scholen.

Lees meer op: kerkinactie.nl/stopmisbruik 

 

 

2e collecte onderhoud gebouwen

15-9-2024

Dichtbij (5)

Collecte jeugdwerk

2e collecte onderhoud gebouwen

22-9-2024

Verweg (3)

Collecte Kerk in Actie 2024 - Werelddiaconaat (Israël, Israëlzondag)

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. Ze spreken verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur en gaan naar aparte scholen. In het regulier onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde samenleving.

De organisatie Sadaka-Reut organiseert gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten. Jongeren van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.

Meer lezen: kerkinactie.nl/gesprekisrael

 

 

 

2e collecte onderhoud gebouwen

29-9-2024

Diaconie (1)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

 

 

 

 

6-10-2024

Diaconie (1)

(Avondmaal)

2e collecte onderhoud gebouwen

13-10-2024

Verweg (3)

Collecte Kerk in Actie 2024 - Werelddiaconaat (Indonesië)

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we op zondag 20 oktober voor een beter leven voor boeren en hun gezinnen in Indonesië.

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.

 

2e collecte onderhoud gebouwen

20-10-2024

Dichtbij (5)

Collecte binnenlands diaconaat

2e collecte onderhoud gebouwen

27-10-2024

Kerk (22)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

 

 

 

 

3-11-2024

Dichtbij (24)

Collecte jeugdwerk

2e collecte onderhoud gebouwen

6-11-2024

Dichtbij (21)

Dankdag voor gewas en arbeid

collecte voedselbank

2e collecte onderhoud gebouwen

10-11-2024

Verweg (17)

Collecte Kerk in Actie 2024 - Zending (Ghana)

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een uitdaging, met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektra. Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdagingen van hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen.

Ook leren kinderen, met behulp van de Bijbel, lezen in eigen taal. Dit is voor hen een manier om beter mee te komen op school en zo uit de armoede te ontsnappen.

Lees meer op: kerkinactie.nl/kerknoordghana 

 

2e collecte onderhoud gebouwen

17-11-2024

Kerk (22)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

24-11-2024

Diaconie (1)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

 

 

 

 

1-12-2024

Kerk (22)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

8-12-2024

Dichtbij (5)

Collecte Protestantse Kerk 2024 - Pastoraat (Nederland)

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde. Voor mensen in de gemeente én voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van  pastoraat buiten de kerk.

Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken.

 

2e collecte onderhoud gebouwen

15-12-2024

Verweg (11)

Collecte Kerk in Actie 2024 - Werelddiaconaat (Moldavië, Advent)

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben.

In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. 

Meer lezen: kerkinactie.nl/opvangmoldavie

 

2e collecte onderhoud gebouwen

22-12-2024

Dichtbij (4)

Collecte Jongeren Organisatie Protestantse kerk (JOP)

2e collecte onderhoud gebouwen

25-12-2024

Dichtbij (24)

1e kerstdag Collecte Jeugdwerk

2e collecte onderhoud gebouwen

26-12-2024

Verweg (19)

2e kerstdag Noodhulp (nader in te vullen)

2e collecte onderhoud gebouwen

29-12-2024

Diaconie (1)

 

2e collecte onderhoud gebouwen

 

Algemene opmerking:

De Gereformeerde Diaconie van Onstwedde stelt het Diaconaal beleidsplan 2023-2026 centraal in het collecterooster en hanteert het collecterooster Kerk in Actie 2024 als leidraad maar niet als uitgangspunt.

In het Diaconale beleidsplan 2023-2026zijn doelstellingen Dichtbij en Veraf vastgesteld met daarbij een voorgenomen aantal collectes.

 

De eerste Zondag van de maand collecteren wij voor onze eigen kerk, dit is een collecte naast de collecte voor onderhoud gebouwen, op de laatste Zondag van de maand collecteren wij voor de Diaconie in het algemeen hieruit ondersteunen wij plotselinge aanvragen voor hulp vaak bij natuurrampen. Voor de door te zenden collectes hanteert de Diaconie de richtlijn van Kerk in Actie 2024

 

Effect: Door het uitvoeren van ons beleidsplan kan het zo zijn dat een collecte voor Kerk in Actie volgens het bovenstaande collecterooster op een andere Zondag door ons gepland is dan het rooster van Kerk in Actie aangeeft. De doelen zijn wél in overeenstemming met Kerk in Actie maar de datums wijken soms een week maar ook soms meer dan een maand af. U kunt via de Link in de Zondagsbrieven meer informatie vinden over de specifieke collectes.

 

Penningmeester Diaconie

Bunk S.H.

 

terug

Kerkdienst 9 Juni


Dagelijkse tekst

 


Bezoek ons via: