Hulp aan vluchtelingen Oekraïne

Nieuwsbrief 6


Einde in zicht van noodhulp

Inmiddels zijn we twee maanden bezig met het organiseren en inzamelen van hulpgoederen voor gevluchte Oekraïners. Nu de hulp vanuit de overheid steeds meer vorm krijgt, nadert het moment dat wij onze inzet voor noodhulp in deze vorm gaan beëindigen. Met de uitgifte van kleding en basispakketten vanuit ‘De Hoeksteen’ gaan we nog enkele weken door. Alle overgebleven goederen gaan de komende weken middels transporten naar vluchtelingen in Moldavië, Roemenië of Oekraïne. Zo krijgen alle ingezamelde hulpmiddelen een goede bestemming.
 

Nog één keer een concrete oproep voor hulpgoederen Tot half mei zetten we ons in om de plaatselijk overheid zoveel als mogelijk te
voorzien van goederen die nodig zijn voor de opvang van 200 tot 300
vluchtel ingen die hier voor langere tijd zullen gaan verblijven. De gemeente
Stadskanaal is momenteel bezig met de realisatie van grootschalige
onderkomens, met in totaal ca. 250 slaapplaatsen . Met het oog hierop doen wij
graag nog éénmaal een beroep op u. Er is nog behoefte aan de volgende
goederen (graag alléén spullen in goede staat s.v.p.) p.):

 1 persoons matrassen
 1 persoons onderlakens;
 1 persoons dekbedovertrekken;
 Theedoeken;
 Goede badhanddoeken;
 Damesfietsen
 Fietstassen.

 

Omdat we de afgelopen weken zijn gestopt met het inzamel en van
goederen op de inzamellocaties é n omdat goederen als matrassen en
fietsen veel ruimte innemen, vragen wij u contact met ons op te nemen
als u in één of meerdere van deze goederen kunt voorzien :
bierma987@gmail.com Graag hierbij uw telefoonnummer vermelden
en om welke goederen het gaat. Er wordt dan contact met u
opgenomen om een afspraak te maken wanneer de spullen bij u
kunnen worden opgehaald.

 

Nog steeds buddy’s gezocht

Er is nog altijd volop behoefte aan buddy’s. Het is voor vluchtelingen fijn als ze voor een bepaalde periode een vast contactpersoon hebben die hen wat wegwijs maakt in onze gemeente en samenleving. Er komen veel alledaagse vragen op hen af. Wie wil hierin met hen meedenken en/of helpen? Neem dan contact op met WelstadNeem dan contact op met Welstad via via info@welstad.nlinfo@welstad.nl of bel 06of bel 06--13926880. Geef 13926880. Geef bij het aanmelden goed aan wat u/jij (18+) zou willen doen (vrijwilliger/buddy).bij het aanmelden goed aan wat u/jij (18+) zou willen doen (vrijwilliger/buddy).
 

Continuering samenwerking

Als gezamenlijke kerken leggen wij ons de komende tijd verder toe op de geestelijk-pastorale hulpverlening van Oekraïense vluchtelingen. Ook gaan wij ons verder oriënteren hoe we in het vervolg méér kunnen gaan samenwerken in pastoraat en diaconaat. Het is als kerk(en) onze taak en roeping om ons in te zetten voor onze medemens, in hun nood te verdiepen en waar mogelijk ook de hoopvolle en troostvolle boodschap van het Evangelie ter sprake te brengen, om zo samen te zoeken naar een begaanbare weg in levens- en geloofsvragen.
 

Laatste nieuwsbrief

Nu het organiseren , inzamelen en verspreiden van noodhulp ten einde loopt,
is ‘nieuwsbrief nr. 6’ de laatste nieuwsbrief die u van ons ontvangt. Graag maken
we van deze gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die
geholpen heeft, helpt en/of op vrijgevige wijze heeft bijgedragen
aan deze nood hulpactie. Hierdoor zijn we in staat geweest om
concreet iets te kunnen betekenen voor met name moeders en
kinderen uit Oekraïne die in onze gemeente zijn terechtgekomen .

De nood is echter voor deze en vele duizenden nog lang niet voorbij. Laten we
daarom vooral blijven bidden om een einde aan deze oorlog en voor allen die zó
intens door deze oorlog zijn getroffen. L aten we ook , daar waar mogelijk via
andere hulpverleningskanalen onze steun blijven geven.Nieuwsbrief 5

Hulp aan vluchtelingen Oekraïne

Wat gebeurt er met alles wat ingezameld is voor hulp aan gevluchte Oekraïners? Wat is er nog nodig? Wij vertellen het graag. In de eerste plaats om te bedanken voor de enorme hoeveelheid ingezamelde spullen. Maar ook voor de bereidwilligheid van veel vrijwilligers: we hebben een bestand van zo’n 80 mensen die zich opgegeven hebben. Prachtig.
Er is veel werk verzet om al die kleding, knuffels, levensmiddelen en al het voedsel te verwerken en ordenen. Veel mensen hebben zich hier voor ingezet. De ruimte in Musselkanaal was al snel te klein. Gelukkig kwam er ruimte bij.
En er is nu een derde ruimte! Met ingang van vrijdag 8 april jl. is kerkgebouw De Hoeksteen te Stadskanaal in gebruik genomen als uitgiftelocatie van zowel basispakketten als kleding. Daaraan verbonden is er ook een ‘taxidienst’ opgezet, om het vervoer van vluchtelingen naar en van De Hoeksteen te verzorgen.
Er verblijven echter tot op heden nog niet zo heel veel vluchtelingen in Stadskanaal. Hebben we al die spullen dan voor niets ingezameld? Zeker niet! De verwachting is dat de komende weken méér vluchtelingen worden gehuisvest in Stadskanaal. De gemeente is druk bezig met het realiseren van permanente huisvesting. En ook dan moet er hulp zijn. Gelukkig hoeven vluchtelingen niet te wachten op het organiseren van de hulp, want dan ís hulp georganiseerd.


Als je het nieuws een beetje volgt, begrijp je ook dat er nog veel onhelder is. Er zijn vluchtelingen die al weer terug gaan naar hun vaderland. Dat lijkt te kunnen. Tegelijk is onduidelijk hoe de oorlog zich de komende weken ontwikkelt. Hoe zal het in het Oosten en Zuiden van Oekraïne gaan? En als de Russen zich teruggetrokken hebben, hoe treffen de oorspronkelijke bewoners hun dorp of stad en hun huis dan aan? Ook daar en dan zal er vast en zeker vraag ontstaan naar hulpgoederen.


Wel hebben voor dit moment een ‘stop gezet’ op het inzamelen van hulpgoederen. De mogelijkheid is zeker aanwezig, dat we dit op enig moment weer zullen gaan opstarten. Daarover informeren wij je dan weer.


Verder is er op korte termijn wel méér persoonlijke hulp nodig: buddy’s die helpen om de vluchtelingen die hier worden gehuisvest de weg in de samenleving te wijzen, om bijvoorbeeld samen boodschappen te doen of om te helpen bij andere dingen. U kunt zich aanmelden via info@welstad.nl of bel 06-13926880. Geef bij het aanmelden goed aan wat u/jij (18+) zou willen doen (vrijwilliger/buddy).


We gaan ons als gezamenlijke kerken de komende weken meer (in)richten op pastorale hulp. Het is onze roeping als christenen om ons in deze mensen en in hun nood te verdiepen. Hierbij zoeken we ook hulp bij professionele organisaties die ons hierin kunnen ondersteunen. Zo worden er bij Stichting Gave speciale cursussen aangeboden (ook digitaal: www.gave.nl).


Bij de inval van Rusland in Oekraïne was er veel sympathie en bereidheid om de mensen die door groot onrecht getroffen werden, te helpen. Doordat we als kerken juist in het begin alert reageerden, kwam er veel goeds los. Nu we even moeten wachten op nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk dat we dat verlangen om te helpen blijven koesteren. Laten we alert en bereid blijven.


We leven in de tijd van Pasen. De levende Heiland Jezus Christus roept ons om te dienen. Laat dát ons in beweging brengen én houden!

Samenwerking Diaconieën Gemeente Stadskanaal

 
 
terug

Kerkdienst 30Juni


Dagelijkse tekst

 


Bezoek ons via: