Van de diaconie

In de maand juli collecteren we voor onderstaande bestemmingen;

03-07: Werelddiaconaat / India
10-07: Kerk
17-07: Diaconie
24-07: Jeugd
31-07: Noodhulp / Nigeria
Alle 2e collecten zijn voor onderhoud gebouwen. De collecten mogen overgemaakt worden naar het bankrekeningnummer van de diaconie: NL07 RABO 0360 7184 85 of middels de QR-code hiernaast afgebeeld of via de beamer. Ook wordt er fysiek gecollecteerd.
Alle 2e collecten zijn voor onderhoud gebouwen.

Er wordt er weer fysiek gecollecteerd.
De mogelijkheid blijft om de collecte via de bank (of QR-code) over te maken.


De QR-code is geldig tot 14 maart 2025
of:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=KkSd4QJpQcuq1ktc_MpjhQ

Collectebonnen

Er ia ook de mogelijkheid om collectebonnen te kopen. Dit kan op de eerste dinsdag van de maand, dus deze keer op dinsdag 5 juli van 19.00 uur tot 20.00 uur.

terug

Kerkdienst 14 April


Dagelijkse tekst

 


Bezoek ons via: