Van de diaconie 2

Beste gemeenteleden, begin december 2022 zijn er twee algemene giften binnengekomen op de bankrekening van de Diaconie. Wij zijn hier als Diaconie erg blij mee en wij gaan deze giften aanwenden voor Diaconale doelen Ver weg én Dichtbij.
 
Verder besluit de Diaconie aan het einde van elk kwartaal over hulp aan specifieke doelen (zijn) die niet in het beleidsplan en dus in het collecterooster vermeld staan maar die wel een beroep op onze gemeente hebben gedaan.
 
In Kwartaal 3 waren deze doelen:
  • Steun aan Dorcas; 
  • Steun aan het pastoraat binnen UMCG.
In kwartaal 4 (inclusief het einde van het boekjaar 2022) waren deze doelen:
 
  • Steun aan Mercy Ships; 
  • Steun aan Unicef; 
  • Steun aan Oekraïne: 
  • Steun aan het Rode Kruis binnen Nederland; 
  • Steun aan Schuldhulpmaatje.
Het totaalbedrag dat we aan deze doelen hebben overgemaakt is aan deze 7 doelen was € 1900,= en dat is een heel mooi bedrag.
 
Een ander kengetal is dat wij in onze gemeente naast alle donaties in natura ook ruim € 700,= overgemaakt hebben aan de nieuwe voedselbank Stadswolde. De penningmeester verzamelt alle gelden en dan maakt hij dit saldo over als er
leuk bedrag staat. Dus uw bijdragen met specifieke vermelding voedselbank op de bankrekening komen exact daar waar u dat wilt.
 
Als laatste gaat de opbrengst van de verjaardagsbusjes over het afgelopen jaar € 860,= naar het Leger des Heils in Winschoten voor werk hier in de regio. Alle kaartenbezorgers onze hartelijke dank voor al uw goede werk en alle jarigen, uw giften komen altijd goed terecht.
 
Wij vragen Gods zegen voor weer een mooi Diaconaal jaar 2023 waarin alle bijdragen tot directe hulp Dichtbij, Ver weg en de start van het jeugddiaconaat mogen leiden
terug

Kerkdienst 30Juni


Dagelijkse tekst

 


Bezoek ons via: