Voedselbank

Inzameling voedselbank


Vanaf woensdag 6 juli tot en met zaterdag 9 juli staat de krat weer bij Henk en Anna Veldhuis, Luringstraat 19, op de stoep. U wordt deze maand gevraagd om broodbeleg: hagelslag, pindakaas, chocoladepasta, jam, leverpastei etc. in te zamelen. Ook kan het gehele jaar DE waardebonnen worden ingeleverd.
Mocht u tussentijds iets willen schenken aan de voedselbank, dan kunt u het bezorgen bij dhr. W. Wubs (Jabbingelaan 14). Giften zijn uiteraard zeer welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL07 RABO 0360 7184 85 o.v.v. gift voedselbank.

terug

Kerkdienst 30Juni


Dagelijkse tekst

 


Bezoek ons via: